B&B Casa Joop Cascina Tamagno 2 13887 Magnano (BI) Italy
Casa Joop, Privacy verklaring. Casa Joop, gevestigd in Magnano(BI), Italië aan Cascina Tamagno 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: http://www.casajoop.nl Cascina Tamagno 2 13887 Magnano (BI) Telefoon: 00-39 3401030686 Astrid van Leeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Casa Joop en zij is te bereiken via info@casajoop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casa Joop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een vakantieverblijf bij ons boekt of u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casajoop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casa Joop verwerkt uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw boeking en het factureren van deze boeking. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Ook worden uw gegevens geadministreerd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (financiële administratie).

Geautomatiseerde besluitvorming

Casa Joop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casa Joop) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa Joop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Casa Joop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Joop. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casajoop.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie dagen, op uw verzoek. Casa Joop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa Joop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@casajoop.nl
Persoonsgegevens  Bewaartermijn  Reden   Voor -  en  achternaam, Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), Telefoonnummer, E - mailadres   5 jaar  Verwerking boeking  Verwerking factuur  Wettelijke verplichting, financiële administratie  E - mailadres  Permanent, tot opzegging ontvanger  Versturen nieuwsbrief
B&B Casa Joop Cascina Tamagno 2 13887 Magnano (BI) Italy
Casa Joop, Privacy verklaring. Casa Joop, gevestigd in Magnano(BI), Italië aan Cascina Tamagno 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens: http://www.casajoop.nl Cascina Tamagno 2 13887 Magnano (BI) Telefoon: 00-39 3401030686 Astrid van Leeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Casa Joop en zij is te bereiken via info@casajoop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casa Joop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u een vakantieverblijf bij ons boekt of u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casajoop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Casa Joop verwerkt uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw boeking en het factureren van deze boeking. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Ook worden uw gegevens geadministreerd om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (financiële administratie).

Geautomatiseerde besluitvorming

Casa Joop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casa Joop) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa Joop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens  Bewaartermijn  Reden   Voor -  en  achternaam, Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), Telefoonnummer, E - mailadres   5 jaar  Verwerking boeking  Verwerking factuur  Wettelijke verplichting, financiële administratie  E - mailadres  Permanent, tot opzegging ontvanger  Versturen nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Casa Joop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Joop. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casajoop.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie dagen, op uw verzoek. Casa Joop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa Joop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@casajoop.nl